Všeobecné obchodné podmienky a zmluvy


Všeobecné obchodné podmienky

1. Prevádzková doba hotela :
PO – PIA
07.00 – 9.00 – prijímanie psíkov
09.00 – 16.00 – zatvorené ( venujeme sa psíkom )
16.00 – 18.00 – odovzdávanie psíkov
SO – NE a SVIATOK : denná škôlka je zatvorená
príjem a odovzdávanie psov na hotel je možné v časoch medzi 09.00 – 10.00 a 19.00- 20.00 hod.
2. Príchod do hotela takisto aj vyzdvihnutie psa je potrebné si telefonicky (alebo sms) dohodnúť na presný čas .
3. Psa je potrebné priniesť vždy s obojkom a na vôdzke.
4. Psa je potrebné pred vstupom do hotela priniesť vyvenčeného.
5. Pes sa odovzdáva prevádzkovateľovi vždy pri bráne.
6. Rezerváciu termínu na hotel je potrebné si dohodnúť rezervačnou sms alebo telefonicky, minimálne 3 dni vopred.
7. Pobyt v škôlke je potrebné si dohadovať minimálne 1 deň vopred.
8. V prípade meškania alebo nedodržania otváracích hodín bez upovedomenia, personál nie je povinný dvíhať telefón, ani odovzdať psa mimo otváracích hodín.Vyzdvihnutie psa je možné nasledujúci deň po dohode s personálom počas otváracích hodín.
9.Venčenie psa prebieha denne v 3 až 4 hodinových intervaloch a podľa potreby psa a vykonáva sa výhradne v areáli hotela. Psy sú venčené v skupinách v závislosti od povahy, veľkosti a temperamentu.
10.Potravu pre psa je objednávateľ povinný odovzdať v zodpovedajúcom množstve a kvalite.
11. V prípade dohody zaistí krmivo pre psa prevádzkovateľ za úhradu. Krmivo sa podáva podľa denného režimu psa.
12. V deň ubytovania je objednávateľ povinný odovzdať prevádzkovateľovi očkovací preukaz alebo pet pas s platným očkovaním proti besnote a infekčným ochoreniam.
13.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dať psa pred ubytovaním skontrolovať veterinárnemu lekárovi podľa výberu prevádzkovateľa a to v prípade, ak sa vyskytne podozrenie na chorobu psa.Veterinárnu kontrolu hradí objednávateľ.
14.V prípade ochorenia, úrazu alebo smrti psa počas ubytovania, prevádzkovateľ bude bezodkladne kontaktovať majiteľa psa a zaistí pre psa kompletnú veterinárnu starostlivosť. Všetky náklady spojené s jeho liečbou budú objednávateľovi pripočítané k poplatku za ubytovanie.
15. V prípade vypuknutia ochorenia, úrazu alebo úmrtia psa počas ubytovania v hoteli bez pričinenia zamestnancami hotela, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknutú udalosť, ak boli zo strany prevádzky dodržané všetky bezpečnostné opatrenia a zásady, ktorými sa hotel riadi a nedošlo k preukázateľnému zanedbaniu starostlivosti o zvereného psa. Objednávateľ sa zaväzuje po kontakte s prevádzkovateľom poradiť sa o stave psa a povoliť prevádzkovateľovi konzultovať vzniknutý stav s veterinárnym lekárom, prípadne začať liečbu, ktorej náklady je objednávateľ pri prevzatí psa povinný uhradiť.
16.V prípade utajenia niektorých skutočností, týkajúcich sa povahy alebo skrytého nepriaznivého zdravotného stavu psa má prevádzkovateľ výlučné právo zvýšiť poplatok za ubytovanie o sumu,ktorá je obsahom cenníka alebo prerušiť zmluvu s objednávateľom.
17. V prípade poškodenia majetku hotela (zariadenia alebo jeho príslušenstva), je objednávateľ povinný uhradiť prevádzkovateľovi vzniknuté škody.
18. Objednávateľ je povinný prevádzkovateľovi nahlásiť kontaktnú osobu, ktorá v prípade náhlej neriešiteľnej situácie vyzdvihne psa z hotela (udáva sa v prílohe zmluvy).

Zmluvy sú momentálne v procese zmien, prosíme o strpenie.